Питання до самоконтролю до теми 2


1. Що таке суспільне виробництво? Його структура і роль у житті людей.

2. Які фактори виробництва вам відомі і який вплив вони мають на розвиток виробництва і суспільства в цілому?

3 Продуктивні сили, їх склад і роль у розвитку суспільства.

4. Що висловлюють виробничі відносини?

5. Чим відрізняються організаційно-економічні та соціально-економічні виробничі відносини?

6. Охарактеризуйте фази суспільного виробництва.

7. У чому суть основного виробництва, виробничої та соціальної інфраструктури? Який між ними взаємозв'язок?

8. Охарактеризуйте базис, надбудову, спосіб виробництва, суспільно-економічну формацію.

9. У чому полягає сенс формаційного і цивілізаційного підходу до розвитку суспільства?

10. Дайте визначення економічної системи. Охарактеризуйте її складові і типи.

Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:37 AM