Питання до самоконтролю до теми 1


1. Проаналізуйте етапи розвитку економічної думки і спробуйте обґрунтувати необхідність виникнення провідних шкіл економічної теорії.

2. Охарактеризуйте основні течії економічної думки. Чи є між ними спільні та відмінні риси?

3. Які головні напрямки сучасної економічної думки ви знаєте? Пов'язані вони з сучасним світом?

4. У чому полягає предмет економічної теорії?

5. Чим відрізняються поняття економікс і економічна теорія?

6. Згадайте функції економічної теорії. Яке місце економічної теорії в сучасному житті?

7. У чому суть економічного закону? Які види економічних законів Вам відомі?

8. Дайте визначення економічної категорії. Наведіть приклади.

9. Як ви розумієте метод економічної теорії? У чому суть абстрактного методу?

10. Які методи вивчення економічних явищ і процесів Вам відомі?


Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:35 AM