1.4.Повноваження органів влади стосовно питань оподаткування

Статтею 12 Податкового кодексу України встановлено повноваження Верховної Ради України,  сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів. 

Верховна Рада України встановлює на території України загальнодержавні податки та збори і визначає: 

  • перелік загальнодержавних податків та зборів; 
  • перелік місцевих податків та зборів, установлення яких належить до компетенції сільських, селищних та міських рад; 
  • положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7 Податкового кодексу України щодо загальнодержавних податків та зборів; 
  • положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7 Податкового кодексу України щодо місцевих податків та зборів. 
При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, визначенні статтею 7 Податкового кодексу України з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII Податкового кодексу України для відповідного місцевого податку чи збору. Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів надсилається у десятиденний строк з дня оприлюднення до органу державної податкової служби, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів. 


Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. 

У разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Кодексу, такі податки та збори справляються виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків та зборів. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики затверджує форми податкових декларацій (розрахунків) з місцевих податків та зборів згідно з порядком, встановленим Податковим кодексом України, а у разі потреби надає методичні рекомендації щодо їх заповнення. 

Не дозволяється сільським, селищним, міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів. 

До повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів належать:

  • встановлення ставок єдиного податку в межах ставок, визначених законодавчими актами; 
  • визначення переліку податкових агентів згідно із статтею 268 Податкового кодексу України; 
  • до початку наступного бюджетного періоду прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов’язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду.
Остання зміна: п'ятниця 16 листопад 2018 3:31