Контрольні питання до теми 11

1. Наведіть поняття стандарту і обгрунтуйте його правову основу.

2. Які документи регламентують проведення екологічної експертизи стандартів?

3. Схарактеризуйте особливості екологічної експертизи стандартів.

4. Наведіть порядок проведення екологічної експертизи стандартів: основні положення, яким вони повинні відповідати, обмеження питань, викладених у стандарті.

5. Схарактеризуйте діючу систему екологічних стандартів,

Остання зміна: середа 25 квітень 2018 1:55