Контрольні питання до теми 11

1. Наведіть поняття стандарту і обгрунтуйте його правову основу.

2. Які документи регламентують проведення екологічної експертизи стандартів?

3. Схарактеризуйте особливості екологічної експертизи стандартів.

4. Наведіть порядок проведення екологічної експертизи стандартів: основні положення, яким вони повинні відповідати, обмеження питань, викладених у стандарті.

5. Схарактеризуйте діючу систему екологічних стандартів,

Last modified: Wednesday, 25 April 2018, 1:55 PM