Контрольні питання до теми 10

1. Які елементи обов¢язково слід передбачати у складі полігону для токсичних відходів?

2. Відходи яких класів небезпечності приймаються на полігони токсичних відходів?

3. Які види відходів не підлягають прийому на полігон?

4. Схарактеризуйте умови, які необхідно додержувати при розміщенні  полігонів для токсичних відходів?

5. Вкажіть розміри санітарно-захистних зон для полігонів різної потужності.

6. Викладіть основні правила розміщення основних об¢єктів полігону по знешкодженню та захороненню токсичних промислових відходів.

7. Які вимоги приймаються при визначенні потужності полігону?

Остання зміна: середа 25 квітень 2018 13:51