Контрольні питання до теми 9

1.  В чому полягають научні підстави нормування забруднення атмосфери?

2. Зхарактеризувати  поділення підприємст на класи за мірою шкідливості.

3. Визначити основні параметри, необхідні  для рорахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосфері.

4. Розповісти про порядок розрахунку радіусу впливу забруднюючої речовини на  стан повітря.

5. Визначити принцип урахування ефекту сумації шкідливих речовин при нормуванні їх вмісту у повітрі.

6. Що таке фонова концентрація речовини в поверхневих водах?

7. За якою ознакою вибирають ГДК для нормування якості води (поняття лімітуючого показника шкідливості)?

8. Які основні категорії водокористування виділені у “Правилах охорони поверхневих вод від забруднення”? Якими ознаками вони відрізняються?

Last modified: Wednesday, 25 April 2018, 1:45 PM