Контрольні питання до теми 6

1. Поясніть характер співвідношення ОВНС та екологічної експертизи.

2. В чому збігаються і відрізняються ОВНС та екологічна експертиза.

3. Розкрити зміст етапів екологічної експертизи і виділити з них ті, що відносяться до проектної та післяпроектної стадії.

4. Визначте порядок проведення  експертизи проектів.

5. Визначте склад і зміст проектної експертизи.

6. В чому полягає мета та склад післяпроектної експертизи?

7. Яка інформація має міститись в заключенні екологічної експертизи проекту?

Last modified: Wednesday, 25 April 2018, 6:33 AM