Контольні питання до теми 2

1. Сформулюйте мету, завдання та результат єкологічної експертизи.

2. В чому полягають основні критерії проведення екологічної експертизи?  Розташуйте їх за ступенем важливості та обгрунтуйте.

3. Визначте компетенцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо організації та проведення екологічної експертизи.

4. Назвіть і схарактеризуйте суб’єкти екологічної експертизи.

5. Визначте принципи та критерії проведення екологічної експертизи.

6. Назвати і дати характеристику об’єктів екологічної експертизи.

7. Поясніть, в чому полягають головні ознаки екологічної експертизи в порівнянні з іншими формами екологічного контролю: санкціонуванням, узгодженням, консультуванням, ліцензіюванням.

8. Визначте компетенцію місцевих рад народних депутатів у галузі екологічної експертизи.

9. Які формування Міністерства охорони навколишнього середовища мають своєю компетенцією проведення екологічної експертизи? Схарактеризуйте розмежування цієї компетенції.

Last modified: Wednesday, 25 April 2018, 6:14 AM