Контрольні питання до теми 8

1. Охарактеризувати основні речовини – забруднювачі атмосферного повітря і їхні джерела

2. Назвіть найголовніші напрямки та переваги біоіндикації забруднення атмосфери за допомогою рослин

3. Поясніть із застосуванням типових прикладів сутність поняття “газостійкість” рослин

4. Чим пояснюється газочутливість рослин. Типові приклади.

5. Поясніть сутність та відзнаки неспецифічної та специфічної біоіндикації забруднення атмосфери за допомогою рослин

6. Рослини-індикатори

7. Рослини-монітори

8. Яким чином проводиться оцінка реакції рослин на забруднення

9. В чому полягає процедура добору і підготовка біологічних матеріалів для біоіндикації

Last modified: Wednesday, 14 February 2018, 9:06 PM