Контрольні питання до теми 6

1. Фітоіндикаційні методи екологічного стану природного середовища

2. Показники стану рослинності як індикатора екологічного стану території

3. Класифікація фітоіндикаційних ознак

4. Методи біоіндикації за структурою і будовою рослинних співтовариств

5 Метод дендроіндикації

6. Метод бріоіндикації

7. Метод ліхеноіндикації

8. Біоіндикаційні показники ліхеноіндикації (показник достатку-щільності, індекс чистоти атмосфери, індекс чистоти повітря).

9. Методи біотестування, їхні переваги і достоїнства

10. Тест-об'єкти, стандартні і найбільш часто використовувані в практиці

Last modified: Wednesday, 14 February 2018, 8:46 PM