Контрольні питання до теми 5

1. Добір показових видів на популяційному рівні біоіндикації.

2. Показники популяційного рівня біоіндикації.

3. Вплив антропогенних стресорів на динаміку рослинних популяцій.

4. Вплив антропогенних стресорів на характер поширення рослин.

5. Показові ознаки екосистемного рівня.

6. Метод комплексної біоіндикації, його етапи і переваги.

7. Екологічні індекси, використовувані в методі комплексної індикації (індекс Шеннона, індекс домінантності, індекс подібності)

8. Модель оцінної шкали при використанні методу комплексної індикації.

Остання зміна: середа 14 лютий 2018 20:41