Контрольні питання до теми 4

1. Критерії добору біоіндикаційних показників тканинного й організменного рівня.

2. Показові ознаки пошкодження на тканинному рівні, приклади.

3. Характеристика і типи некрозів у рослин.

4. Характеристика стандартних тест-рослин для біоіндикації на тканинному рівні.

5. Показові патологічні прояви несприятливого зовнішнього впливу у тварин як біоіндикаційні показники, приклади.

6. Показові ушкодження організмового рівня у рослин, приклади.

7. Зміна фарбування листів у рослин і тіла у тварин як біоіндикаційні показники, приклади.

8. Зміна розмірів і продуктивності рослин і тварин як біоіндикаційні ознаки.

9. Екобіоморфні ознаки як біоіндикаційні показники,  приклади.

Last modified: Wednesday, 14 February 2018, 8:42 PM