Контрольні питання до теми 3

  1. У чому відмінність біологічних систем за чутливістю до стресорів на субклітинному, клітинному, організменному і екосистемному рівнях?
  2. У чому складається діагностична цінність біоіндикації на біохімічному і фізіологічному  рівні?
  3. У чому полягає гідність біоіндикації на молекулярному рівні?
  4. Які основні етапи обміну речовин піддаються впливові стресорів і спостереження за якими має вирішальне значення для біоіндикації?
  5. Які з індикаційних ознак на фізіолого-біохімічному рівні придатні для ранньої біоіндикації?
  6. Показові ушкодження молекулярного рівня як біоіндикаційні показники, приклади.
  7. Показові ушкодження клітинного рівня як біоіндикаційні показники, приклади.

 

Last modified: Wednesday, 14 February 2018, 8:43 PM