Контрольні питання до теми 1

1. Екологічні фактори і їхня класифікація в біоіндикації.

2. Що таке границя витривалості? Схематичне представлення «закону мінімуму» Ю. Лібіха, «закону толерантності» Шелфорда, «закону оптимуму».

3. Які види називають еврі- і стенобіонтними? Які з них є кращими біоіндикаторами?

4. Чим визначається індикаторна цінність виду?

5. Поняття «стрес». Види стресу. Хід адаптації і стійкість до стресу.

Остання зміна: вівторок 13 лютий 2018 11:24