Задачі з теми "Термодинамічні процеси"

Задача 1
З якої висоти повинен впасти шматок свинцю, щоб під час удару об поверхню Землі він розплавився? Початкова температура свинцю 200 К, на нагрівання і плавлення свинцю йде 50 % кінетичної енергії шматка.

Задача 2
Яку кількість теплоти треба передати 2 кг льоду при температурі 263 К, щоб довести його до температури плавлення, розплавити і нагріти воду, що утворилася, до кипіння і повністю перетворити в пару? Нагрівання відбувається за умови нормального тиску.

Задача 3
З одним молем одноатомного ідеального газу відбувається замкнутий цикл, який складається з трьох процесів: адіабатичного розширення, ізотермічного стискання та ізохорного нагрівання (див. мал.). Яка робота була виконана газом в адіабатичному процесі, якщо під час ізохорного нагрівання газу було передано 10 кДж теплоти?

Задача 4
У циліндрі двигуна внутрішнього згоряння під час роботи утворюються гази, температура яких 727°С. Температура відпрацьованого газу 100°С. Двигун витрачає за годину 36 кг дизельного палива. Яку максимальну корисну потужність він може розвинути?

Задача 5
На дифракційну решітку,що має 500 штрихів на міліметр,падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,50мкм.Який найбільший порядок дифракційного максимуму,що його можна спостерігати при нормальному падінні променів на решітку?

Остання зміна: середа 13 грудень 2017 7:59