Завдання 5.3.

Перший рівень складності

1. Що таке Просвітництво і які ідеї воно висувало?

Питання другого рівня складності

1. Як розглядається людина і суспільство в філософії  Просвітництва і в теоріяї французьких матеріалістів?