Завдання 5.2.

Перший  рівень  складності:

1.Емпірізм та раціоналізм як протилежні течії в філософії Нового часу

2.Протистояння матеріалізму та ідеалізму в філософії Нового часу

3. Протистояння рационалізму  та ірраціоналізму в філософії Нового часу

Питання другого рівня складності:

1. Філософські погляди та наукові здобутки  вчених англійської школи - Ф. Бекона, Д. Локка та Т. Гоббса.