Завдання

Для успішного складання заліку слухач повинен розв'язати завдання, що наведені у Методичних вказівках до контрольних робіт (див. прикріплені Методичні вказівки у теоретичних матеріалах).

Номер варіанта оберіть згідно числу, що відповідає дню народження.
Завдання має бути оформлено у вигляді файла, максимальний розмір 2 Мбайт.