Завдання до заняття:

1. Законспектувати матеріал теми №13 і теми №14 згідно плану.

2. Вивчити основні поняття і положення тем.

3. Дати відповіді на запитання для самоконтролю (наведені наприкінці тем).