Завдання:

Законспектувати матеріал теми №7 згідно плану:

7.1. Сутність, зміст, цілі, методи і принципи реалізації податкової політики держави.

7.2. Податкове навантаження.

Вивчити основні поняття і положення теми.