Завдання до заняття:

1. Законспектувати матеріал теми згідно плану, використовуючи файл "Матеріали для конспектування".

2. Вивчити основні поняття і положення теми.

3. Дати відповіді на запитання для самоконтролю (наведені наприкінці теми у матеріалах для конспектування).