Завдання:

1. Законспектувати матеріал теми №6 згідно плану.

2. Вивчити основні поняття і положення теми.

3. Виконати завдання до практичного заняття №6 (частина 1).