Завдання:

1. Законспектувати матеріал теми №4 згідно плану.

2. Вивчити основні поняття і положення теми.

3. Виконати завдання до практичного заняття №4 (частина 2).