Завдання до теми 5

Тема: ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ ТА ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА НОВОГО ТОВАРУ