Завдання до теми 13


Завдання 13.1

1. У чому полягає суть державного регулювання економіки?

2. Кейнсіанська теорія державного регулювання економіки.

3. Що виступає об’єктом і суб’єктом державного регулювання економіки?

4. Які функції покладені на державу у процесі регулювання економіки?

5. В чому суть методів державного регулювання економіки?

6. Які методи державного регулювання економіки вам відомі?

7. Охарактеризуйте основні інструменти державного регулювання економіки.

8. У чому полягає суть програмування національної економіки?

9. Зазначте найважливіші форми і напрями економічної політики держави та охарактеризуйте їх.

10. Як відбувається процес формування системи державного регулювання економіки України?

Завдання 13.2

Для кожного положення знайдіть відповідний йому термін чи поняття:

а) спеціальні дозволи, які видаються суб’єктам підприємницької діяльності на здійснення окремих її видів, з метою захисту економічних інтересів держави, суспільства, його членів як споживачів товарів і послуг;

б) використання заходів заборони (наприклад, заборона будівництва підприємств на певних територіях), дозволу (наприклад, дозволу державним підприємствам базових галузей промисловості займатися туристським бізнесом) і примусу (примусове закриття четвертого блоку Чорнобильської АЕС);

в) функція держави, спрямована на розвиток соціальної інфраструктури, модернізації невиробничих галузей, зокрема освіти, охорони здоров’я та науки. Інвестиції в соціальну сферу належать до стратегічних напрямів діяльності держави. Від них залежать темпи і якість майбутнього розвитку держави;

г) комплекс форм та засобів централізованого впливу на розвиток економічних об'єктів і процесів для стабілізації економічної системи та її розширеного відтворення;

д) носії та виконавці господарських інтересів, насамперед соціальні групи, що відрізняються одна від одної за такими ознаками: майно, доходи, види діяльності, професії, галузеві та регіональні інтереси.

Терміни і поняття:

1. Норма

2. Адміністративне регулювання

3. Інвестиційна функція

4.Ліцензії

5. Об’єкти державного регулювання економіки

6. Компенсаційна функція

7. Державне регулювання економіки

8. Суб’єкти державного регулювання економіки

 

Відповідь надішліть у вигляді файлу.