Завдання до теми 10


Завдання 10.1

1. Сутність виробництва.

2. Сутність категорії «прибуток» у теоріях сучасних західних дослідників.

3. Охарактеризуйте поняття «бухгалтерський прибуток «, «економічний прибуток», «нормальний прибуток».

4. Сукупні витрати виробництва.

5. Функції прибутку в ринковій економіці.

6. Які показники вливають на прибуток?

7. Яким чином формується прибуток?

8. Як в умовах ринкової економіки може бути розподілений прибуток приватного підприємства?

9. Рівень і структура витрат: їхнє значення для фірми.

10. Змінні витрати.

11. Що об’єднує прибуток та рентабельність?

12. Процес виробництва і його стадії.

13. Фактори виробництва і їх роль в економіці.

14. Витрати виробництва у довготерміновому періоді.

15. Зовнішні і внутрішні витрати.

16. Витрати виробництва у короткотерміновому періоді.

17. Закон спадної віддачі.

 

Відповідь надішліть у вигляді файлу.