Завдання до теми 9


Завдання 9.1

1. У чому полягає суть бізнесу як економічної категорії?

2. Охарактеризуйте поняття «підприємництво».

3. Які види бізнесу вам відомі? Охарактеризуйте їх та наведіть приклади.

4. Підприємницький простір як економічна категорія економічної системи країни. Його роль у розвитку підприємництва та бізнесу.

5. Охарактеризуйте сфери підприємницького простору та наведіть приклади.

6. У чому полягає суть внутрішнього середовища підприємства? Його складові.

7. Які зовнішні фактори впливають на діяльність підприємства?

8. Які суб’єкти підприємницької діяльності вам відомі? Яка роль кожного з них у розвитку виробництва та економіки в цілому?

9. Відповідно до яких форм власності функціонують підприємства в Україні?

10. Охарактеризуйте товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з повною відповідальністю, акціонерне товариство, асоціацію,

приватне підприємство, спільне підприємство, господарське і командитне товариство.


Завдання 9.2

Для кожного положення знайдіть відповідний йому термін чи поняття:

а) підприємства, засновані на власності окремої особи (капіталіста), яка наймає робочу силу;

б) територіальна цілісність, у межах якої певні фактори чинять вплив на професійну діяльність підприємця або підприємець повинен враховувати ці фактори і будувати під них свою діяльність;

в) різновид, де об’єктом купівлі-продажу виступають цінні папери, гроші, валюта;

г) змістом такого бізнесу є товарно-грошові відносини та торговельно-обмінні операції. Такі операції здійснюють у вигляді купівлі-продажу товарів та послуг;

д) діяльність спрямована на отримання певного прибутку шляхом створення та реалізації продукції, робіт чи послуг.

Терміни і поняття:

1. Бізнес

2. Спільне підприємство

3. Консалтинговий бізнес

4. Підприємницький простір

5. Фінансовий бізнес

6. Комерційний бізнес

7. Приватно-капіталістичне підприємство

8. Підприємництво


Завдання 9.3

1. Нижче перелічені деякі поняття, що використовуються для характеристики підприємництва:

1) переважно недержавна власність;

2) виробництво, торгівля, комерційне посередництво;

3) особливий вид ринкової діяльності;

4) реалізуються функції ринку;

5) створення підприємств і організація їх діяльності.

Які з перелічених понять характеризують:

а) суть підприємництва;

б) його соціально-економічну основу;

в) його значення для ринкової економіки;

г) сфери підприємницької діяльності?

2. Які з перелічених ознак, належать до поняття «підприємство»:

1) суб'єкт ринкових відносин;

2) майнова відокремленість;

3) виробник, продавець, покупець товарів та послуг;

4) основа формування соціальних груп суспільства;

5) розпорядник майна, коштів, доходів?

Визначте:

а) дві ознаки, що становлять головний зміст самостійності підприємств;

б) три ознаки, що відображають значення підприємств у ринковій економіці.

 

Відповідь надішліть у вигляді файлу.