Завдання до теми 8


Завдання 8.1

1. У чому суть конкуренції? Які ви знаєте методи конкурентної боротьби? Наведіть приклади.

2. Монополія на ринку. Позитивні та негативні наслідки.

3. Який зв'язок між монополією та конкуренцією? Чому існує твердження «монополія виростає з конкуренції»?

4. За яких умов монополія об’єктивно необхідна?

5. Назвіть основні причини виникнення монополій.

6. Організаційні форми економічного монополізму.

7. У чому суть і роль антимонопольних заходів держави?

Завдання 8.2

1. Нижче подані види монополізму в ринковій економіці:

1) на основі концентрації виробництва і капіталу;

2) як результат особливої технології (олігополії);

3) на основі лідерства в техніці і технології;

4) на основі престижної торгової марки;

5) в сферах економіки, в яких держава встановлює для себе виняткові

права.

Визначте, який з видів монополізму:

а) містить в собі найбільшу загрозу руйнування конкурентного середовища;

6) несе з собою небезпеку зниження конкурентоспроможності національної економіки;

в) є необхідною умовою ефективного державного регулювання ринкової економіки;

г) становить зміст стимулів якісного прогресу в економіці.

2. Нижче наведені деякі можливі дії держави в економіці:

1) регулювання кількості грошей в обігу;

2) адміністративне управління окремими галузями (підприємствами);

3) регулювання курсу національної валюти;

4) вплив на економіку через кредитну сферу;

5) купівля частини товарів (для бюджетної сфери, експорту тощо);

6) встановлення акцизу на ціни деяких товарів;

7) встановлення фіксованих цін на товари або послуги.

Визначте, які з наведених дій:

а) відповідають суті державного монополізму в ринковій економіці;

б) містять в собі небезпеку порушення основ ринкової економіки.

3. Нижче подані деякі можливі негативні наслідки монополізму:

1) послаблення економічних стимулів підприємництва;

2) уповільнення науково-технічного розвитку;

3) перерозподіл доходів на користь монополій;

4) обмеження можливостей для вибору на ринку товарів або послуг.

Визначте, за принципом переважного значення, які з поданих негативних наслідків зумовлені:

а) руйнуванням конкурентного середовища;

б) недоліками державного регулювання економіки.

4. Нижче подані деякі напрями антимонопольної політики:

1) підтримка малого підприємництва;

2) регулювання цін на товари і послуги природних монополій;

3) пом'якшення чи ліквідація митних бар'єрів;

4) запровадження обліку, що дає можливість виявляти монопольний

прибуток;

5) лібералізація цін;

6) забезпечення умов для вільного руху товарів, капіталів і робочої

сили.

Визначте, які з поданих напрямків забезпечують:

а) підтримку конкурентного середовища;

б) державний контроль над монополіями.

 

Відповідь надішліть у вигляді файлу.