Завдання до теми 7


Завдання 7.1

1. Які складові ринкового механізму вам відомі? Їхня характеристика.

2. Суть попиту і пропозиції ринку. У чому полягає зміст закону попиту і пропозиції?

3. Концепція еластичності попиту і пропозиції та її практичне застосування.

4. Як утворюється рівноважна ціна в умовах зміни попиту і пропозиції?

Завдання 7.2

Для кожного наведеного нижче положення знайдіть відповідний йому термін чи поняття:

а) вартість, яка приносить додаткову вартість;

б) господарюючий суб’єкт, який створено для виробництва товарів та послуг і веде свою діяльність з метою отримання прибутку;

в) ціна, яка встановлюється при врівноваженості попиту і пропозиції;

г) при всіх незмінних умовах на ринку зниження ціни на товар призводить до підвищення попиту, тобто існує обернена залежність між ціною на цей товар і попитом на нього;

д) сукупність товарів і послуг, які є або в кожний даний момент можуть бути доставлені на ринок.

Терміни і поняття:

1. Пропозиція

2. Закон пропозиції

3. Підприємство

4. Капітал

5. Ціна

6. Закон попиту

7. Попит

8. Ціна рівноваги

 

Відповідь надішліть у вигляді файлу.