Завдання до теми 5


Завдання 5.1

1. Чи існує натуральне господарство в економіці України? Якщо так, то в яких формах?

2. Які основні причини виникнення товарного виробництва?

3. Яка різниця між простою і розвинутою формами товарного виробництва?

4. Товар та його властивості. Споживча та мінова вартість товару.

5. У чому полягає суть ціни товару? Що є економічним прибутком підприємства?

6. Сформулюйте визначення грошей як економічної категорії. Які види грошей вам відомі?

7. Дайте характеристику функцій грошей: як міри вартості, як засобу обігу, як засобу платежу, як засобу нагромадження та світових грошей.

8. Що таке грошова система? Які типи грошових систем ви можете назвати?

9. Від чого залежить кількість необхідних для обігу грошей, вкажіть методику розрахунку?

10. Готівкові та безготівкові гроші. Їхня характеристика та види.

Завдання 5.2

Для кожного наведеного нижче положення знайдіть відповідний йому термін чи поняття:

а) праця товаровиробника, яка взята як затрати людської робочої сили взагалі, незалежно від її конкретної форми (витрати людської робочої сили з фізіологічного погляду, витрати людської енергії);

б) специфічний товар, який виконує роль загального еквівалента (всезагальної обмінюваності), завдяки чому в них виражається вартість усіх інших товарів і встановлюється економічні відносини між суб’єктами господарської діяльності;

в) здатність товару задовольняти потреби людини;

г) таке становище, за якого виробники самі вирішують питання господарської діяльності: що виробляти? якими засобами? які ресурси при цьому використовувати? передбачає самостійне розпорядження виробленою продукцією, володіння нею, її відчуження, привласнення, її використання в особистих інтересах;

д) форма організації суспільного виробництва, за якої продукти виробляються окремими відособленими товаровиробниками, які спеціалізуються на виготовленні певного продукту, що потребує обміну у вигляді купівлі-продажу на ринку.

Терміни і поняття:

1. Гроші

2. Суспільний поділ праці

3. Натуральне виробництво

4. Абстрактна праця

5. Економічна відособленість товаровиробника

6. Мінова вартість товару

7. Споживча вартість товару

8. Товарне виробництво

 

Відповідь надішліть у вигляді файлу.