Завданнея до теми 4


Завдання 4.1

1. У чому полягає суть та необхідність відносин власності? Аспекти власності.

2. Визначте суть економічного і юридичного розуміння відносин власності.

3. Що може бути об’єктом привласнення?

4. Перелічіть і охарактеризуйте основні типи, форми і види власності.

5. Охарактеризуйте тенденції розвитку форм власності в Україні.

6. Роздержавлення і приватизація. Що між ними спільного і в чому відмінність?

7. Які основні форми власності передбачає Закон України «Про власність»? Які форми колективної власності?

8. Які можливі шляхи роздержавлення власності? Який шлях застосовується в Україні?

9. Охарактеризуйте способи приватизації власності, передбачені Законом України «Про приватизацію майна державних підприємств». Які способи переважають на сучасному етапі й чому?

10. Чи повинні права власності поширюватись на такі природні феномени, як сонце, вітер, повітря, електромагнітні хвилі і т. д.

Завдання 4.2

Для кожного наведеного положення знайдіть відповідний йому термін чи поняття:

а) поняття, що відображає комплекс відносин щодо передачі державної власності у інші форми;

б) форма власності, яка формується за рахунок трудових доходів від ведення власного господарства, від коштів, вкладених у кредитні заклади, акції та інші цінні папери;

в) означає, що суб’єкти мають право практично вільно застосовувати об’єкти власності, але в межах повноважень, які були надані власником;

г) це система виробничих відносин між людьми з приводу привласнення ними різноманітних речей (об’єктів) в усіх сферах суспільного відтворення;

д) це сукупність виробничих відносин між людьми з приводу привласнення ними об’єктів власності, передусім засобів виробництва, що породжує право володіння, користування та розпорядження цими об’єктами та результатами їхнього функціонування.

Терміни і поняття:

1. Власність

2. Володіння

3. Економічна власність

4. Особиста власність

5. Юридична власність

6. Власність трудового колективу

7. Розпорядження

8. Роздержавлення

 

Відповідь надішліть у вигляді файлу.