Завдання до теми 2Завдання 2.1

1. Що таке суспільне виробництво? його структура та роль у житті людей.

2. Які фактори виробництва вам відомі і який вплив вони мають на розвиток виробництва та суспільства в цілому?

3. Продуктивні сили, їх склад та роль у розвитку суспільства.

4. Що виражають виробничі відносини?

5. Чим відрізняються організаційно-економічні та соціально-економічні виробничі відносини?

6. Охарактеризуйте фази суспільного виробництва.

7. У чому суть основного виробництва, виробничої та соціальної інфраструктури? Який між ними взаємозв’язок?

8. Охарактеризуйте базис, надбудову, спосіб виробництва, суспільно-економічну формацію.

9. У чому полягає зміст формаційного та цивілізаційного підходу до розвитку суспільства?

10. Дайте визначення економічної системи. Охарактеризуйте її складові та типи.

Завдання 2.2

Для кожного наведеного нижче положення знайдіть відповідний йому термін чи поняття:

а) являє собою комплекс галузей, які обслуговують основне виробництво і забезпечує ефективну економічну діяльність на кожному підприємстві і в н/г в цілому;

б) сукупність усіх видів економічної діяльності та економічних відносин між людьми в процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл і споживання товарів і послуг, а також на регулювання такої діяльності відповідно до мети суспільства;

в) суспільна форма розвитку продуктивних сил, змістом якої є відносини (зв'язки) між людьми в процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ;

г) фактори (передусім людина), які забезпечують перетворення речовин природи відповідно до потреб людей, створюють матеріальні й духовні блага і визначають зростання продуктивності суспільної праці;

д) створена за законами природи річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці.

Терміни і поняття:

1. Предмети праці

2. Засоби праці

3. Виробничі відносини

4. Продуктивні сили

5. Соціальна інфраструктура

6. Суспільно-економічна формація

7. Виробнича інфраструктура

8. Економічна система


Відповідь надішліть у вигляді файлу.