Topic outline

 • Тема 1. Зменшення ресурсоємності дорожнього будівництва

  План

  1. Необхідність зменшення ресурсоємності дорожнього будівництва.

  2. Основні напрямки ресурсозбереження в технології дорожньо-будівельних матеріалів: технологічні, механічні, хімічні, фізичні.

  • Тема 2. Промислові відходи, їх переробка та використання

   План

   1. Комплексне використання сировини та проблема відходів.

   2. Класифікація відходів промисловості, придатних до використання у будівництві.

   3. Вибір напрямку використання промислових відходів.

   • Тема 3. Кам’яні дорожньо-будівельні матеріали з відходів промисловості

    План

    1. Застосування скельних гірських порід, що попутно видобуваються у будівництві.

    2. Застосування шлаків металургійної та хімічної промисловості у будівництві.

    3. Застосування кам’яних матеріалів з відходів руйнування будинків та споруд у будівництві.

    • Тема 4. Шляхи зниження енерговитрат у технології цементного бетону та залізобетону

     План

     1. Аналіз енерговитрат у технології цементного бетону та залізобетону.

     2. Енергозберігаючі технології мінеральних в’яжучих речовин.

     3. Зниження енерговитрат за рахунок використання промислових відходів як заповнювачів.

     4. Шляхи  заощадження паливно-енергетичних ресурсів у виробництві збірного залізобетону.

     • Тема 5. Шляхи економії цементу у дорожньому будівництві

      План

      1. Аналіз шляхів економії цементу.

      2. Застосування високоактивних цементів.

      3. Уведення до складу цементу хімічних добавок різноманітного призначення та мікронаповнювачів.

      4. Інтенсифікація технологічних процесів приготування та ущільнення бетонних сумішей.

      • Тема 6. Мінеральні в’яжучі з застосуванням мелених металургійних шлаків. Шлаколужні мінеральні в’яжучі

       План

       1. Властивості металургійних шлаків як компонента шлакопортландцементу. Властивості шлакопортландцементу.

       2. Шлаколужні в’яжучі: загальні положення, складові матеріали, класифікація, технологія виробництва, фізико-механічні властивості, галузі застосування.

       3.Властивості зол виносу ТЕС як компонента мінеральних в’яжучих та мінерального порошку для асфальтобетону.

       4. Мінеральні в’яжучі з використанням зол виносу ТЕС. Використання зол виносу ТЕС як мінерального порошку в асфальтобетоні.

       • Тема 7. Шляхи зниження енерговитрат у технології асфальтобетону

        План

        1. Застосування місцевих мінеральних матеріалів як заповнювачів.

        2. Скорочення витрат бітуму шляхом інтенсифікації технології приготування асфальтобетонних сумішей.

        3. Зниження енерговитрат на сушіння мінеральних складових асфальтобетону.

        • Тема 8. Шляхи економії бітуму у дорожньому будівництві

         План

         1. Аналіз шляхів економії бітуму.

         2. Застосування активованих мінеральних порошків.

         3. Використання комплексних органічних в’яжучих.

         4. Вологі технології виробництва асфальтобетонних сумішей.

         5. Регенерація старого асфальтобетону.

         • Тема 9. Дорожні органічні в’яжучі з відходів нафтової промисловості

          План

          1. Смоли піролізу нафтових фракцій, нафтополімерні смоли, пірофенове в’яжуче, кубові залишки синтетичних жирних кислот, кислий гудрон.

          2.  Одержання дорожніх органічних в’яжучих з відходів нафтової промисловості, їх властивості, галузь використання.

          • Тема 10. Дорожні органічні в’яжучі з побічних продуктів коксохімічного виробництва

           План

           1. Кубові залишки ректифікації сирого бензолу, полімери бензольного відділення, смола вуглеводна формальдегідна, антраценова смола, кислі смолки сульфатних відділень та цеху ректифікації, фуси кам’яновугільні як сировина для одержання  дорожніх органічних в’яжучих.

           2. Смоли для дорожнього будівництва з зазначених продуктів, їх властивості та галузі використання.

           • Тема 11. Інтенсифікація процесів виробництва окислених бітумів

            План

            1. Виробництво окислених бітумів з важких нафтових залишків.

            2. Процеси окислення важких нафтових залишків.

            3. Окислення залишкових нафтових фракцій у апаратах різних типів.

            4. Одержання нафтових бітумів з добавками - інтенсифікаторами процесу окислення.

            • Тема 12. Удосконалення технології перемішування асфальтобетонних сумішей

             План

             1. Вплив порядку введення компонентів до мішалки на процес перемішування, його ефективність.

             2. Вплив пластифікуючих добавок до бітуму на ефективність процесу перемішування.

             3. Віброперемішування асфальтобетонних сумішей.

             4. Вплив інтенсивності введення бітуму до мішалки асфальтозмішувача на якість перемішування.