Дистанційний курс з дисципліни "Комп'ютерна графіка. Основи 3D-моделювання" призначений для студентів першого курсу спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".