Дистанційний курс  "Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки" належить до нормативних курсів з підготовки бакалаврів за напрямом "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техника".