Метою вивчення навчальної дисципліни є:    забезпечити майбутніх бакалаврів теоретичними знаннями і практичними навичками створення видавничих оригіналів топографічних карт, планів та інших графічних документів, одержуваних у результаті геодезичних та топографічних робіт.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є    педагогічно-адаптована система понять про  принципи та методи основ топографічного креслення при побудові топографічних карт та планів, побудова умовних знаків, принципи оформлення карт та планів методами ручного креслення та автоматизованого на основі програмного комплексу Credo Топоплан.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування комплексу знань, умінь та уявлень, які необхідні для самостійного розв’язування топографічних задач з використанням сучасних методів, у тому числі з використанням комп’ютерних програм.