Дисципліна фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки