Ціль дисципліни “дорожні машини ”   полягає в глибокому засвоєнні студентами теоретичних знань і практичних навичок по конструкції, розрахунку і проектуванню дорожніх машин.