для студентів галузі знань 13 "Механічна інженерія" 131 «Прикладна механіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»