Курс утворений для студентів інженерних спеціальностей