Метою курсу є оволодіння студентами основ автоматизованого проектування машин, за допомогою сучасних програмних комплексів