Вивчення  дисципліни забеспечує фахові знання та вміння для самостійного виконання наукових досліджень і вирішення типових задач по спеціальності