Метою викладання навчальної дисципліни  “Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації” є ознайомлення студентів із основними технологічними процесами, що супроводжують більшість існуючих видів виробництв, та технологічним обладнанням, що використовується.