Даний курс розрахований на студентів транспортного факультету та передбачає оволодіння англійською мовою згідно з програмою підготовки бакалаврів спеціальностей 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура ( IV семестр навчання).