При вивченні курсу "Інженерна та комп'ютерна графіка" студент знайомиться з метою дисципліни, основними задачами.
Дисципліна розвиває просторове уявлення необхідне при створенні нових конструкцій, дає можливість оволодіти методами відображення на площині просторових об'єктів, а також вміти створювати кресленики засобами комп'ютерних технологій.