Розглянуті методи вимірювань електричних та механічних величин з врахуванням динамічного стану об'єкту вимірювання. Проаналізовані методики застосування засобів вимірювальної техніки для динамічних та статичних вимірювань.