Курс англійської мови для студентів дорожньо-транспортних спеціальностей. Цей розділ містить матеріали 1-ого семестру 4-х семестрового курсу та розрахований на 18 тижнів.

Метою курсу є формування у студентів загальних та професійних мовних компетенцій.