Дисципліна викладається студентам другого курсу (напрям підготовки  «Економіка і підприємства» та «Міжнародна економіка») факультету управління та бізнесу