Курс-ресурс "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка", розділ "Інженерна графіка" (2-й семестр) для студентів механічного факультету денної форми навчання, спеціальність "Підйомно-транспортні, будівельні, меліоративні машини та обладнання" та для студентів заочної та дистанційної форми навчання за спеціальностями Аз, Мз, Тз, ТДз, ТСз